Studenci Wydziału Zarządzania odwiedzili Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ)

W dniu 17.05.2022 studenci przedmiotu „E-business Workshop” odwiedzili Inkubator Innowacyjności PW.

W ramach wizyty mieli możliwość zapoznania się z ofertą Inkubatora, który stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

W trakcie zwiedzania zaprezentowane zostały firmy, które obecnie przebywają w Inkubatorze. Start-up „Readiy” (Michał Kita, Oskar Onuoha i Michał Kaczmarczyk) opowiedział o swojej działalności, historii inkubacji, a także planach na przyszłość.

Finałowy element odwiedzin stanowiły prezentacje start-upów projektowanych przez studentów. W ramach przedmiotu obieralnego w języku angielskim „E-business Workshop” studenci kierunku Inżynieria Zarządzania (3 semestr studiów drugiego stopnia) zespołowo opracowują model przedsięwzięcia e‑biznesowego.

Jarosław Chojecki, reprezentujący ININ, umożliwił każdemu zespołowi konsultację merytoryczną projektu. Studenci otrzymali wskazówki dotyczące sposobów prezentacji, wskazane zostały mocne i słabe strony projektów oraz wskazówki do ich rozwoju. Studenci zostali zaproszeni do wykorzystania oferty Inkubatora, która jest skierowana również do wszystkich pozostałych studentów i pracowników Wydziału Zarządzania.

Organizatorami konsultacji byli mgr Agnieszka Kucharska (WZ PW) i mgr Jarosław Chojecki (CZIiTT PW).

Dane kontaktowe:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Inkubator Innowacyjności (z funkcją preinkubatora)

https://www.cziitt.pw.edu.pl/o-cziitt/struktura-organizacyjna/inkubator-innowacyjnosci/

mgr Jarosław Chojecki

specjalista ds. inkubatora

II piętro, pok. 2.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430

e-mail: jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl