Sukces studentów Wydziału Zarządzania

Stylizowane logo WZ

Komisja Konkursu Prac Dyplomowych NTIE przyznała nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w 2019 r.

NTIE - Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej od wielu lat zajmuje się prowadzeniem, inicjowaniem i popieraniem badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej oraz popularyzowaniem jej osiągnięć w gospodarce i w życiu społecznym. W 2019 roku wystartowali z kolejną edycją konkursu Prac Dyplomowych.

Nasi absolwenci zdobyli:

  • I miejsce w grupie prac doktorskich dla Pani dr Anny Misiak za pracę pt. "Determinanty implementacji systemów Business Intelligence" (promotor prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki),
  • I miejsce w grupie prac magisterskich dla Pani mgr Marty Radomskej za pracę pt. "Projekt wdrożenia Visual Management jako narzędzia wspomagającego zarządzanie procesami produkcji w firmie z branży budowlanej" (promotor dr inż. Olga Sobolewska),
  • III miejsce w grupie prac licencjackich dla Pani lic. Marty Duszyńskiej za pracę pt. "Projekt przedsięwzięcia startup dla sprzedaży ręcznie robionej ceramiki" (promotor dr inż. Olga Sobolewska).

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagrody odbędzie się 24 października br w Olsztynie k. Częstochowy o godz 19, podczas III Kongresu Informatyki Ekonomicznej.