Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2020/2021

REKTOR I SENAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

która odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku o godz. 10:00

w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Hymn Państwowy

2. Powitanie uczestników uroczystości

3. Przemówienie Rektora prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby

4. Wystąpienia okolicznościowe

5. Immatrykulacja

6. Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW

7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW

8. Wykład inauguracyjny prof. Zbigniewa Nawrata pt. „O tym, dlaczego rzeczy naprawdę wielkie robimy z ciekawości, a rzeczy naprawdę ważne - z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi…”

9. Gaudeamus

Wstęp wyłącznie z zaproszeniami