Wręczenie nominacji na Dziekanów PW w kadencji 2020-2024

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył nominacje dziekańskie. 

Uroczystość odbyła się 9 września 2020 roku w Sali Senatu PW. 

Nominację dziekańską na Wydziale Zarządzania otrzymał dr hab. inż. Jarosław Domański.