Współpraca Addit - Politechnika Warszawska

W dniu 30 października br. zespół pracowników Naszego Wydziału wziął udział w wizycie  w przedsiębiorstwie Addit Sp. z o.o. W skład zespołu weszli dr inż. Cezary Szwed i dr inż. Justyna Smagowicz z Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości oraz dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk i dr hab. Mieczysław Morawski, profesorowie z Katedry Procesów Zarządzania.

Organizatorem spotkania był dr hab. inż. Andrzej Wodecki,  profesor również z Katedry PZ. W trakcie całodniowej wizyty w przedsiębiorstwie, pracownicy Wydziału uczestniczyli w specjalnym pokazie obrazującym genezę, rozwój i współczesne wyzwania, przed którymi stoi Addit. Następnie dokonano obchodu poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Na koniec wizyty odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem Prezesa Additu – Pana Mariana Klimka. Nad całością bardzo udanego pobytu naszych pracowników czuwał przedstawiciel Spółki – Pan Kuba Wasowski, koordynator procesu Przemysł 4.0.

Przeprowadzone rozmowy wskazują na możliwości wszechstronnej, wielowątkowej współpracy w obszarach warsztatów projektowych dla studentów, praktyk studenckich, opracowań procesów przemysłowych, badań naukowych i innych przedsięwzięć. Współpraca z dynamicznie rozwijającą się i  zaawansowaną technologicznie firmą,  pozyskującą dla swoich kontraktowych usług produkcyjnych odbiorców na całym świecie, wprowadzającą pionierskie rozwiązania biznesowe może okazać się ważnym elementem funkcjonowania Wydziału Zarządzania.