Wydział Zarządzania gościł Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ)

W dniu 17.05.2021 przedstawiciele Inkubatora Innowacyjności PW w składzie: Łukasz Sztern i Jarosław Chojecki odwiedzili zajęcia z przedmiotu: E-biznes (6 sem. IZ).

W ramach projektu zaliczeniowego studenci zespołowo opracowują model przedsięwzięcia e‑biznesowego. W pierwszej kolejności opracowują koncepcję: klient – problem – rozwiązanie. Następnie przygotowują kanwy propozycji wartości, które zaprezentowali przed grupą zajęciową oraz przedstawicielami Inkubatora Innowacyjności. Praktycy z ININ: Łukasz Sztern i Jarosław Chojecki wskazali mocne i słabe strony projektów, nakierowali studentów na kierunek dalszych badań jakościowych i ilościowych oraz zaprosili ich do rozwijania i wdrożenia projektów w ramach Inkubatora Innowacyjności PW.

W swoich projektach studenci zajmują się również opracowaniem ścieżki doświadczeń klienta i strategią marketingową, ponadto analizami rynkowymi i finansowymi. Projekt kończy przygotowanie prototypu i prezentacja kanwy modelu e-biznesowego.

Koncepcję przedmiotu E-Biznes opracował dr inż. Artur Gąsiorkiewicz, zajęcia w semestrze letnim 2021 realizuje mgr Agnieszka Kucharska. Koncepcje opracowane w ramach tego przedmiotu są rozwijane marketingowo w ramach dalszych zajęć i warsztatów.

O Inkubatorze

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

  • start-upów;
  • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
  • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
  • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Oferta ININ kierowana jest przede wszystkim do trzech grup odbiorców:

  • Osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział w 2-miesięcznym programie preinkubacji.
  • Start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu w programie inkubacji.

Oferta Inkubatora jest skierowana również do wszystkich studentów i pracowników Wydziału Zarządzania.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Inkubator Innowacyjności (z funkcją preinkubatora)

https://www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator/

Łukasz Sztern

specjalista ds. badań i inkubatora

II piętro, pok. 2.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1472

e-mail: lukasz.sztern@pw.edu.pl

 

mgr Jarosław Chojecki

specjalista ds. inkubatora

II piętro, pok. 2.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430

e-mail: jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl