Wyniki ewaluacji działalności naukowej

Szanowni Państwo, Droga Społeczności Wydziałowa!

Miło nam poinformować, że dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Zarządzania PW, uzyskała kategorię B+.

Ocena jakości działalności naukowej obejmowała lata 2017-2021. Przyznana kategoria potwierdza wysokim poziom aktywności naukowej i oznacza, że utrzymane zostają uprawnienia do nadawania stopni naukowych.