Wyniki wyborów promotorów - Inżynieria Zarządzania, I stopień, 5 semestr

Szanowni Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami wyborów promotorów.

Wyniki promotorów znajdą Państwa w zakładce Studia - Wybory związane z tokiem studiów - Wybory promotorów prac dyplomowych.