Laboratorium Sieci i Systemów

Laboratorium Sieci i Systemów (LSS), służy przede wszystkim do wykonywania testów zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do budowania informacyjnych i informatycznych systemów zarządzania.

LSS umożliwia studentom i doktorantom indywidualne konfigurowanie sieci informatycznych i systemów operacyjnych w przypadku konieczności weryfikacji eksperymentalnych rozwiązań początkowych etapów projektowania tego typu systemów. LSS znajduje również zastosowanie w pracach badawczych nad bezpieczeństwem i niezawodnością systemów informacyjnych. LSS wyposażone jest w osiem stanowisk badawczych na każde stanowisko badawcze składają się dwa stanowiska komputerowe. Stanowisko A o wysokich mocach obliczeniowych służące do uruchamiania wirtualnych środowisk usługowych. Stanowisko B służy jako terminal dostępowy do uruchomionych usług na stanowisku A, instrukcji laboratoryjnych i wykonywania sprawozdań.

Realizowane projekty:

  • Projekty realizujące zaplanowane funkcjonalności w zakresie zarządzania zasobami informacyjnymi i obiegu dokumentów, np. w ramach intranetowych portali korporacyjnych: wykonanie projektu systemu, wykonanie pełnej instalacji serwerów i usług niezbędnych dla realizacji określonych w projekcie funkcji oraz utworzenie aplikacji realizującej założenia projektowe.
  • Projekty obejmujące kompleksową instalację sieci i systemów operacyjnych w środowisku informatycznym hipotetycznej firmy oraz skonfigurowani usług (np. VPN, WWW, DNS i DHCP, firewall i routing) w celu realizacji określonych funkcji.

Zespół LSS:

  • mgr inż. Sylwester Pięta
  • mgr inż. Marcin Ścibisz