Kosieradzka Anna, dr hab. inż. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 137
 • tel.: 22 234 84 32
 • tel.: 22 849 94 43

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie produkcją
 • metody organizacji i zarządzania
 • metody poprawy produktywności
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • podstawy organizacji produkcji
 • organizacja przedsiębiorstwa

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza systemu planowania produkcji
 • analiza organizacji procesu produkcyjnego
 • modelowanie procesu (produkcyjnego, usługowego)
 • analiza obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie…
 • dobór mierników oceny produktywności dla przedsiębiorstwa…
 • model systemu ciągłego doskonalenia (kaizen) dla przedsiębiorstwa

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt usprawnienia organizacji produkcji z wykorzystaniem współczesnych koncepcji zarządzania (Lean, TOC, Six Siigma, Kaizen)
 • projekt systemu planowania produkcji w przedsiębiorstwie……
 • projekt organizacji zaopatrzenia w przedsiębiorstwie....
 • projekt wdrożenia SPC (statystycznego sterowania procesem)
 • przygotowanie planu i zarządzanie realizacją projektu …(np. budowlanego, informatycznego, wprowadzenia na rynek nowego produktu itp.)

Działalność naukowo-badawcza:

 • ocena produktywności
 • programy poprawy produktywności
 • współczesne koncepcje zarządzania produkcją
 • modele dojrzałości organizacji

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW