Rojek Danuta, dr inż.

adiunkt
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 6P prawy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Innowacje w gospodarce globalnej
 • Transfer wiedzy i technologii
 • Zarządzanie zasobami / organizacji /przedsiębiorstwa
 • Modele biznesowe
 • Modelowanie kultury organizacyjnej

Tematyka projektów przejściowych:

 • Analiza i ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Diagnoza i ocena modelu biznesowego przedsiębiorstwa
 • Diagnoza i ocena kultury organizacyjnej w aspekcie innowacyjności przedsiębiorstwa

Tematyka prac dyplomowych:

 • Projekt wprowadzenia innowacji (w obrębie produktów lub procesów biznesowych)  w przedsiębiorstwie
 • Projekt poprawy innowacyjnego potencjału przedsiębiorstwa
 • Projekt crowdsourcingu dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Projekt innowacyjnego modelu biznesowego
 • Projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Projekt strategii konkurencji przedsiębiorstwa
 • Projekt strategii innowacji jako elementu strategii ogólnej przedsiębiorstwa
 • Projekt strategii CSR jako elementu strategii ogólnej przedsiębiorstwa
 • Projekt restrukturyzacji (rozwojowej, naprawczej) przedsiębiorstwa
 • Projekt transferu technologii dla przedsiębiorstwa
 • Projekt usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie
 • Projekt budowy proinnowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Projekt nowego biznesu z wykorzystaniem metodyki Lean Startup
 • Projekt utworzenia startupu metodą Lean Startup
 • Diagnoza i projekt zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Działalność naukowo-badawcza:

 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Strategiczne zarządzanie innowacjami
 • Uwarunkowania procesu wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstw
 • Transfer i rozwój nowoczesnych technologii
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Proinnowacyjna kultura organizacyjna

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW