Brun Daria, mgr inż.

asystent
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 141

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • narzędzia modelowania procesów produkcji
 • symulacje i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • pracownia modelowania zarządzania produkcją
 • warsztaty projektowe – optymalizacja procesów produkcji
 • organizacja i zarządzanie produkcją

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt rozmieszczenia stanowisk roboczych i harmonogramu pracy w przykładowym gnieździe produkcyjnym
 • projekt harmonogramowania zleceń produkcyjnych z zastosowaniem reguł priorytetu w przykładowym gnieździe produkcyjnym
 • analiza procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Działalność naukowo-badawcza:

 • modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Tecnomatix i FlexSim
 • symulacje procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Tecnomatix i FlexSim
 • organizacja i zarządzanie produkcją
 • współczesne koncepcje zarządzania produkcją
 • modelowanie procesów biznesowych

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW