Malicka Edyta, dr inż.

adiunkt
Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji
 • Pokój: 213

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie talentami
 • zarządzanie zmianami
 • kultura organizacyjna
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie strategiczne

 

Tematyka prac przejściowych, licencjackich i dyplomowych:

 • procesy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w organizacjach różnego typu (m.in. przedsiębiorstwach małych, średnich, dużych, organizacjach non-profit)
 • procesy rozwoju kompetencji
 • procesy zarządzania talentami
 • procesy zarządzania zmianami
 • procesy poprawy innowacyjności przedsiębiorstw
 • procesy doskonalenia kultury organizacyjnej
 • strategie przedsiębiorstw
 • analizy dotyczące uwarunkowań strategicznych, organizacyjnych, kulturowych na potrzeby rozwoju, poprawy innowacyjności, efektywności, ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach

 

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • analiza i ocena systemu oceniania pracowników w wybranym przedsiębiorstwie
 • analiza i ocena praktyk dotyczących motywowania pracowników w wybranym przedsiębiorstwie
 • analiza i ocena realizacji funkcji personalnej w wybranym przedsiębiorstwie
 • analiza i ocena procesów zmian na przykładzie wybranej organizacji
 • analiza i ocena procesów rekrutacji pracowników w wybranej firmie

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • analiza i ocena strategii zarządzania talentami w wybranej firmie
 • analiza i ocena praktyk dotyczących zarządzania talentami w wybranym sektorze
 • analiza i ocena strategii personalnej w wybranym przedsiębiorstwie
 • analiza i ocena systemu motywowania pracowników w wybranym przedsiębiorstwie
 • projekt systemu kompetencyjnego w dziale sprzedaży/marketingu/innym w wybranym przedsiębiorstwie
 • projekt systemu kompetencyjnego w małej firmie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • projekt procesu zmiany kultury organizacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie
 • analiza i ocena strategii przedsiębiorstwa z wybranego sektora

 

Tematy prac licencjackich i magisterskich mogą dotyczyć analizy i oceny ww. zagadnień na konkretne potrzeby wskazane w rozszerzeniu tematu, np.:

 • analiza i ocena strategii firmy z wybranego sektora na potrzeby opracowania planu rozwoju/umiędzynarodowienia działalności
 • analiza i ocena praktyk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby poprawy pozycji konkurencyjnej wybranego przedsiębiorstwa
 • analiza i ocena procesów zarządzania zmianami w firmie na potrzeby wdrożenia nowego systemu informatycznego/rozwiązań/metod zarządzania

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • procesy i praktyki dotyczące zarządzania talentami, rozwoju kompetencji, motywowania, zaangażowania pracowników, doskonalenia kultury organizacyjnej, zarządzania zmianami i rozwoju organizacyjnego w organizacjach różnego typu
 • procesy rozwoju kompetencji w procesach dydaktycznych
 • pozytywna teoria organizacji (POS) i jej użyteczność w zarządzaniu organizacją
 • pobudzanie innowacyjności i procesów rozwoju w organizacjach

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW