Głodziński Eryk, dr hab. inż. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • podstawy zarządzania projektami
 • aspekty prawne w projektach
 • metodyki zarządzania projektami
 • zarządzanie projektami IT
 • laboratorium zarządzania projektami
 • zarządzanie projektami organizacyjno-technicznymi / Management of Organizational and Technical Projects
 • Organizational Project Management
 • International Accounting and Finance for Engineers

  Tematyka prac przejściowych:

 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • budżetowanie projektów inwestycyjnych
 • harmonogramowanie i kosztorysowanie projektu
 • analiza ryzyka projektu
 • projektowanie łańcuchów dostaw projektu
 • administrowanie umową w projektach

 
 Tematyka prac dyplomowych:

 • doskonalenie procesów zarządzania w organizacjach projektowych (IT, budowlanych, B+R itp.)
 • projektyzacja organizacji
 • opracowanie /udoskonalenie systemu ładu projektowego (project governance)
 • zarządzanie efektywnością projektów technologiczno-organizacyjnych
 • opracowanie /udoskonalenie systemu zarządzania dokonaniami (performance management) przedsiębiorstwa, w tym controllingu
 • doskonalenie wybranych elementów rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach

 
 Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie w środowisku projektowym (projektem, programem, portfelem, organizacją projektową)
 • nadzór nad projektem, ład projektowy (project governance)
 • zarządzanie projektem i przedsiębiorstwem budowlanym
 • zarządzanie dokonaniami (performance management) projektów IT
 • zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa (controlling, rachunkowość zarządcza itp.)
 • projektowanie i ocena ekonomiczna innowacji produktowych / procesowych / organizacyjnych w przedsiębiorstwie

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW