Gierszewska Grażyna, prof. dr hab.

profesor
Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji
 • Pokój: 213
 • tel.: 22 234 82 74

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie strategiczne
 • podstawy zarządzania
 • projektowanie systemów zarządzania

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie
 • ocena efektywności outsorcingu
 • restruktyryzacja organizacyjna przedsiębiorstwa
 • metody wdrażania zarządzania jakością
 • budowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
 • zastosowanie leasingu w przedsiębiorstwie
 • zastosowanie internetu w marketingu

Tematyka prac dyplomowych:

 • zarządzanie jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego /handlowego/ usługowego
 • analiza strategiczna na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • strategia marketingowa firmy
 • alianse i fuzje na wybranych przykładach
 • franchising jako forma tworzenia przedsiębiorstwa globalnego
 • rynek usług internetowych
 • sponsoring - rodzaje, zakres sposoby stosowania
 • wdrażanie norm ISO na przykładzie firmy produkcyjnej
 • zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwie x

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
 • procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach
 • wdrażanie zarządzania strategicznego w organizacjach
 • metody budowania konkurencyjności przedsiębiorstw

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW