Domański Jarosław, dr hab. inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Publicznego
 • Pokój: 137

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • marketing
 • przewodzenie w organizacji
 • seminarium dyplomowe

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt wprowadzenia na rynek nowego wyrobu
 • analiza i ocena działalności promocyjnej wybranego przedsiębiorstwa
 • projekt strategii promocyjnej wybranego przedsiębiorstwa
 • analiza i ocena internetu jako kanału komunikacji marketingowej
 • projekt organizacji wybranej firmy
 • projekt badań marketingowych

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa
 • analiza i ocena strategii marketingowych wybranego przedsiębiorstwa
 • projekt strategii działania wybranej organizacji non profit

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie organizacjami non profit
 • zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi
 • ryzyko w organizacjach non profit
 • zarządzanie wartością firmy
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zasoby niematerialne organizacji

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW