Jurczak Jolanta, dr inż.

adiunkt
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 134

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Zarządzanie portfelem innowacji
 • Kreowanie innowacji w przedsiębiorstwie
 • Inwentyka biznesowa
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym

 

Tematyka projektów przejściowych:

 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Innowacyjna kultura organizacji
 • Wdrażanie innowacji jako istotny czynnik budowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • Kreatywność a Design Thinking
 • Zarządzanie w erze internetu i mediów społecznościowych
 • Przedsiębiorczość w zarządzaniu
 • Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praca zespołowa i przywództwo w organizacji

 

Tematyka prac dyplomowych:

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w sektorze zaawansowanych technologii
 • Modele i strategie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw zaawansowanych technologii
 • Design Thinking jako metoda w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wykorzystanie metody Design Thinking do usprawnienia procesu zarządzania przedsiębiorstwem
 • Doskonalenie procesów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wykorzystanie najnowszych technologii w biznesie
 • Internet rzeczy/zarządzanie w chmurze jako narzędzia  wspomagające proces zarządzania
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu procesami biznesowymi
 • Budowanie efektywnych zespołów pracowniczych
 • Nowoczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie informacją, wiedzą i kapitałem intelektualnym

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w zwiększaniu potencjału współczesnego biznesu
 • Design Thinking w rozwoju inteligentnego biznesu
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Doskonalenie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW