Zawada Marek, dr

adiunkt
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
  • Pokój: 6P prawy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Działalność dydaktyczna: 

  • Metody twórczego poszukiwania rozwiązań
  • Inteligentne systemy zarządzania
  • Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
  • Podstawy zarządzania projektami
  • Planowanie w projektowaniu IT

 

Działalność naukowo-badawcza:

  • Zarządzanie projektami
  • Metodyki i metody zarządzania projektami
  • Projekty naukowo-badawcze w obszarze ochrony zdrowia
  • Podejście agile w planowaniu przebiegu projektów

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW