Skierniewska Marta, dr inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Publicznego
 • Pokój: 134

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • podstawy ergonomii
 • ergonomia przemysłowa
 • badania i pomiary materialnego środowiska pracy
 • laboratorium ERP

Tematyka prac przejściowych:

 • ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku produkcyjnym
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie
 • ergonomiczna analiza i ocena stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
 • projekt stanowiska komputerowego z uwzględnieniem zasad ergonomii projekt struktury informatycznej dla organizacji xyz
 • projekt organizacji stanowisk pracy wyposażonych w sprzęt komputerowy
 • diagnoza warunków pracy na wybranych stanowiskach roboczych w przedsiębiorstwie

Działalność naukowo-badawcza:

 • ergonomiczna analiza i ocena stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
 • kształtowanie środowiska pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • przystosowanie stanowisk pracy do możliwości psychofizycznych człowieka

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW