Kryś Piotr, dr inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 228

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • inżynieria transportu i magazynowania
 • logistyka
 • organizacja produkcji
 • zarządzanie projektami
 • informatyczne systemy zarządzania

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • modelowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • organizacja transportu wewnętrznego i magazynowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • zarządzanie produkcją
 • logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • centra logistyczne
 • obsługa klienta w logistyce
 • transport i magazynowanie

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW