Izdebski Waldemar, dr hab. inż. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 6S środkowy
 • tel.: 22 234 86 93

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie produkcją
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie logistyczne
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych w agrobiznesie
 • ekonomiczno-technologiczne aspekty produkcji biopaliw
 • ekonomiczno-technologiczne aspekty zarządzania parkiem technicznym w gospodarstwach rolnych

Tematyka prac przejściowych:

 • logistyka i łańcuchy dostaw
 • wartość a koszty logistyki
 • zarządzanie cyklem dostaw
 • planowanie i sterowanie pracą łańcucha dostaw
 • współpraca w łańcuch dostaw
 • sterowanie produkcją metodami MRP
 • sterowanie produkcją w konkurencyjnym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt usprawnienia procesów logistycznych
 • ocena i optymalizacja kosztów logistycznych
 • projekt usprawnienia sterowania w łańcuchu dostaw
 • wykorzystanie metod MRP w procesie produkcji
 • ekonomiczno-technologiczne aspekty produkcji biodizla
 • ekonomiczno-technologiczne aspekty produkcji paliw spirytusowych

Działalność naukowo-badawcza:

 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych w procesach produkcyjnych
 • ekonomiczno-technologiczne aspekty produkcji energii odnawialnej
 • zarządzanie i organizacja łańcuchów dostaw
 • organizacyjno-ekonomiczne aspekty zastosowania nowoczesnej techniki w przemyśle
 • nowoczesne techniki organizacji i zarządzania przemysłem

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW