Żuber Ryszard, prof. dr hab. inż.

współpracownik
 • Pokój: 6S środkowy
 • tel.: 22 234 86 93

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie innowacjami
 • organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • finansowanie działalności badawczo - rozwojowej
 • metody twórczego rozwiązywania problemów

Tematyka prac przejściowych:

 • badanie warunków rozwoju wyrobów lub usług
 • badanie transferu innowacji i żródeł ich finansowania
 • ocena ryzyka realizacji wybranego przedsięwzięcia
 • analiza fundamentalna przedsiębiorstwa
 • badanie żródeł finansowania przedsięwzięć
 • analiza metod opracowywania strategii
 • analiza metod restrukturyzacji przedsiębiorstw

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji finansowej
 • projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub banku
 • projekt przygotowania produkcji wyrobów lub usług
 • projekt finansowania przedsięwzięcia rozwojowego
 • projekt zarządzania wybranym przedsięwzięciem
 • projekt usprawnienia działalności firmy
 • projekt utworzenia małego przedsiębiorstwa

Działalność naukowo-badawcza:

 • problematyka badań, rozwoju produkcji, transferu innowacji
 • zarządzanie strategiczne i restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych
 • zarządzanie przedsięwzięciami
 • kontrolling
 • ocena ryzyka działalności strategicznej i operacyjnej

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW