Kotarba Wiesław, prof. dr hab. inż.

współpracownik
 • Pokój: 47

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • ochrona własności intelektualnej

Tematyka prac przejściowych:

 • badanie zdolności patentowej wybranego wynalazku

Tematyka prac dyplomowych:

 • system ochrony wiedzy na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • zarzadzanie wiedzą a ochrona wiedzy
 • systemy informatyczne wspomagające ochronę wiedzy
 • aktywność wynalazcza w Polsce
 • informacja patentowa a procesy innowacyjne
 • znaczenie patentu europejskiego
 • transfer wiedzy chronionej

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie własnością intelektualną
 • systemy motywacyjne w wynalazczości
 • systemy usprawnień pracowniczych
 • polityki patentowe

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW