Aktualności

Zmiana terminu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego

Nowy termin to 27.10.2017-30.10.2017

Naklejki na legitymacje będą dostępne po 20 października

Naklejki przedłużające będą dostępne w Dziekanacie ds. Studiów po 20 października. Przypominamy, że aktualne legitymacje są ważne do 31 października br.

Aktualizacja planów zajęć

Nastąpiła aktualizacja planów zajęć.

Język angielski - informacja o salach i grupach

Zmiana prowadzącego grupę dla semestru 3.

Obowiązkowy test diagnostyczny z języka obcego

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego.

Szkolenie BHP dla spóźnialskich

Przypominamy o obowiązku odbycia szkolenia BHP.

Studenci semestru przesuniętego dopisani do specjalności

Zamieszczamy listę studentów semestru przesunietego dopisanych do specjalności.

Przedmioty dla dziennych studentów semestru przesuniętego zapisanych na sem. 3

Dla studentów tych studentów uruchomione zostaną dwa przedmioty obieralne:

Plan zajęć dla studiów mgr Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na stronie Wydziału zostały zaktualizowany plan zajęć dla studiów mgr Zarządzanie i Inżynieria Produkcji sem. 1

Likwidacja grup realizujących semestr 2p, kierunek Z oraz ZiIP

UWAGA! Decyzją Prodziekan Katarzyny Rostek osoby z grup 2p (kierunek Zarządzanie oraz kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z powodu ich niskiej liczności zostają przypisane do grup 3.

Aktualizacja planów zajęć!

UWAGA! Nastąpiła aktualizacja wszystkich planów zajęć na semestr zimowy 2017/2018

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji studiów i procesu dyplomowania

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji studiów i procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania PW.

Spotkanie dotyczy pierwszych semestrów studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, realizowanych według nowego programu studiów.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Zapraszamy do zapisywania się na zajęcia wychowania fizycznego. Odbędą się one 28 września br., a obowiązują one studentów I. stopnia.

Kolokwium poprawkowe

Badania operacyjne

Nieobecność prof. dr. hab. inż. S. Tkaczyka

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk będzie nieobecny w dniu 15 września (dzień dokonywania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów).

15.09 - dzień obecności pracowników dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana, celem dokonania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni będą obecni na Wydziale Zarządzania, w miejscu prowadzonych konsultacji, w dniu 15 września (piątek) w godzinach 14:00-18:00.

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania - zaliczenie w sesji

Termin zaliczenia wykładu lub ćwiczeń z przedmiotu "Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania" w sesji poprawkowej: 07.09.2017 godz. 17.45, s. 324 NT
dr Małgorzata Waszkiewicz

Egzamin B2 z języka angielskiego dla studiów niestacjonarnych

Pisemny Egzamin B2 z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych odbędzie się dnia 8.09.2017 o godz. 17.45 w sali 144 w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85

Organizacja systemów produkcyjnych - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych prowadzonego przez prof. nzw. dr hab. inż. Annę Kosieradzką odbędzie się w sesji wrześniowej.

Poniżej terminy

Rachunkowość finansowa - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Rachunkowość finansowa prowadzonego przez dr Ewę Komajdę odbędzie się 13 września 2017 roku, o godzinie 16.15 w sali NT 301. 

Aktualizacja planów sesji jesiennej dla studiów niestacjonarnych

Uwaga! Zostały zaktualizowane plany sesji jesiennej dla studiów niestacjonarnych:

- Fizyka 2 - dr inż. Jerzy Filipowicz - sobota 16 września o godzinie 15.15

- Zarządzanie projektami i innowacjami - prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber - piątek 8 września o godzinie 16.15

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Zaproszenie do udziału w badaniu "MONITORING KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

Uzupełnienie wpisu ocen dla studentów w dniu 15.09.2017 w godz. 14:00 - 18:00

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana,  celem dokonania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni będą obecni na Wydziale Zarządzania, w miejscu prowadzonych konsultacji, w dniu 15 września (piątek) w godzinach 14:00-18:00. 

Badanie satysfakcji studentów

Dziekan Wydziału Prof. dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prosi studentów o wypełnienie ankiety dot. czynników wpływających na motywację studentów i wybór programu studiów.