Dziekan i Prodziekani

Janusz-Zawiła-Niedźwiecki

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: dziekan.wz@pw.edu.pl

Anna Kosieradzka

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof PW

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl

Katarzyna-Rostek

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof PW

tel. 22 234 84 14
tel. 22 849 94 68
e-mail: Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl

Grzegorz-Kunikowski

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych

dr inż. Grzegorz Kunikowski

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: Grzegorz.Kunikowski@pw.edu.pl