Komisje

Komisja Rady Wydziału ds. Kadr

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • prof. dr hab. Wiesław Kotarba – przewodniczący;
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska;
 • dr hab. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW;
 • dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW;
 • mgr inż. Sylwester Pięta

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr inż. Agata Lamparska – przewodnicząca
 • dr inż. Olga Sobolewska - wiceprzewodnicząca
 • mgr inż. Iwona Głażewska
 • dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
 • dr inż. Michael Jaksa
 • dr inż. Jolanta Jurczak
 • dr Karolina Kitzman
 • dr inż. Edyta Malicka
 • mgr inż. Sylwester Pięta
 • dr Lidia Sobczak
 • dr inż. Katarzyna Skroban – odpowiedzialna za Wydziałową Księgę Jakości
 • dr Małgorzata Waszkiewicz
 • mgr inż. Michał Wiśniewski
 • mgr Radosław Zając
 • Paulina Pawłowska – przedstawiciel studentów
 • mgr Anna Dudkowska – przedstawiciel doktorantów

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW – przewodniczący;
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska;
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa;
 • dr Grzegorz Rządkowski;
 • dr Lidia Sobczak;
 • dr Małgorzata Waszkiewicz.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • Dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, prof. PW;
 • mgr inż. Piotr Kryś - sekretarz;
 • dr Grzegorz Rządkowski;
 • mgr inż. Krzysztof Bartczak;
 • mgr Ewelina Korzeniowska;
 • mgr Piotr Młodzianowski – przedstawiciel doktorantów;
 • Aleksandra Zgiep - przedstawicielka studentów.

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia 

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr hab. Ryszard Żuber, prof. PW - przewodniczący,
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW,
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
 • mgr inż. Iwona Głażewska - sekretarz Komisji;
 • dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący Komisji
 • mgr Ewelina Korzeniowska
 • Robert Głąbowski
 • Krystian Papierowski
 • Natalia Szczygieł
 • Aleksandra Tyburska
 • Zuzanna Zgolak

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący Komisji
 • mgr Ewelina Korzeniowska
 • dr Marta Kruk
 • Maria Międzybrodzka
 • Angelika Wilk
 • Paweł Bartosiewicz
 • Anna Wojciechowska
 • Anna Woźnialis