Komisje

Komisja Dziekańska ds. Kadr

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. uczelni – przewodniczący;

prof. dr hab. Mieczysław Morawski;

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska.

Komisja Dziekańska ds. Kształcenia

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

dr hab. inż. Jarosław Domański – przewodniczący;

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska;

dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, prof. uczelni;

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni;

dr hab. Andrzej Wodecki;

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz;

dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska - zastępca przewodniczącego;

dr inż. Tadeusz Kubik; 

dr Lidia Sobczak;

mgr Anna Dudkowska - przedstawiciel doktorantów;

Joanna Kosowska - przedstawiciel studentów; 

Krystian Papierowski - przedstawiciel studentów.

Komisja Dziekańska ds. Nagród i Odznaczeń

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska – przewodnicząca;

prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa;

dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni;

dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni;

dr hab. Agnieszka Skala; 

dr Lidia Sobczak;

dr Małgorzata Waszkiewicz.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • Dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, prof. PW;
 • mgr inż. Piotr Kryś - sekretarz;
 • dr Grzegorz Rządkowski;
 • mgr inż. Krzysztof Bartczak;
 • mgr Ewelina Korzeniowska;
 • mgr Piotr Młodzianowski – przedstawiciel doktorantów;
 • Aleksandra Zgiep - przedstawicielka studentów.

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia 

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr hab. Ryszard Żuber, prof. PW - przewodniczący,
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW,
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
 • mgr inż. Iwona Głażewska - sekretarz Komisji;
 • dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący Komisji
 • mgr Ewelina Korzeniowska
 • Robert Głąbowski
 • Krystian Papierowski
 • Natalia Szczygieł
 • Aleksandra Tyburska
 • Zuzanna Zgolak

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący Komisji;
 • dr Marta Kruk - pracownik;
 • mgr Mariia Międzybrodzka - pracownik;
 • mgr Agnieszka Czupryńska -doktorantka;
 • mgr Anna Dudkowska - doktorantka;
 • mgr Justyna Kacprzak - doktorantka;
 • mgr inż. Marek Zawada - doktorant.