Rada Wydziału

Rada Wydziału Zarządzania

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2016/2020   

Dziekan

 1. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. PW.

Prodziekani

 1. Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. PW - prodziekan ds. nauki i rozwoju
 2. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. PW – prodziekan ds. studiów
 3. Grzegorz Kunikowski, dr inż. - prodziekan ds. studenckich i ogólnych

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego:

 1. Agnieszka Bitkowska, dr hab. inż., prof. PW
 2. Jarosław Domański, dr hab. inż., prof. PW
 3. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 4. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż., prof. PW
 5. Grażyna Gierszewska, prof. zw. dr hab.
 6. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż., prof. PW
 7. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. PW
 8. Leszek Jasiński, prof. zw. dr hab.
 9. Wiesław Kotarba, prof. zw. dr hab. inż
 10. Tadeusz Krupa, prof. zw. dr hab. inż.
 11. Jerzy Lewandowski, prof. dr hab. inż.
 12. Jan Monkiewicz, prof. zw. dr hab.
 13. Mieczysław Morawski, dr hab., prof. PW
 14. Grzegorz Rządkowski, dr hab.
 15. Agnieszka Skala, dr hab.
 16. Sylwia Sysko-Romańczuk, dr hab., prof. PW
 17. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. PW
 18. Ryszard Żuber, dr hab. inż., prof. PW

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Artur Gąsiorkiewicz, dr inż.
 2. Krystyna Lamparska-Jasińska, dr inż.
 3. Olga Sobolewska, dr inż.
 4. Marek Seretny, dr
 5. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Ewelina Korzeniowska, mgr
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. Marek Zawada – przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Robert Głąbowski
 2. Filip Kaczmarski
 3. Stanisław Lewandowski
 4. Krystian Papierowski
 5. Paulina Pawłowska – przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WZ
 6. Natalia Raczkowska
 7. Aleksandra Tyburska

Sekretarz Rady Wydziału

Szymon Kolwas, dr

Przedstawiciele związków zawodowych

Bolesław Szomański, dr inż. (ZNP)

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w r. ak. 2018/2019:

 • 30 października 2018
 • 27 listopada 2018
 • 18 grudnia 2018
 • 29 stycznia 2019
 • 26 lutego 2019
 • 26 marca 2019
 • 30 kwietnia 2019
 • 28 maja 2019
 • 25 czerwca 2019