Rada Wydziału

Rada Wydziału Zarządzania

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2016/2020   

Dziekan

 1. Wiesław Kotarba, prof. dr hab. inż.

Prodziekani

 1. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż., prof. uczelni - Prodziekan ds. Ogólnych i Rozwoju
 2. Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. uczelni - Prodziekan ds. Nauki
 3. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. uczelni – Prodziekan ds. Dydaktyki
 4. Grzegorz Kunikowski, dr inż. - Prodziekan ds. Studenckich

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Agnieszka Bitkowska, dr hab. inż., prof. uczelni
 2. Jarosław Domański, dr hab. inż., 
 3. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 4. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 5. Eryk Głodziński, dr hab. inż.
 6. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż., prof. uczelni
 7. Liliana Hawrysz, dr hab. inż.
 8. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. uczelni
 9. Leszek Jasiński, prof. dr hab.
 10. Karol Klimczak. dr hab. prof. uczelni
 11. Tadeusz Krupa, prof. dr hab. inż. 
 12. Jerzy Lewandowski, prof. dr hab. inż.
 13. Jan Monkiewicz, prof. dr hab. 
 14. Mieczysław Morawski, prof. dr hab.
 15. Grzegorz Rządkowski, dr hab., prof. uczelni
 16. Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr hab.
 17. Agnieszka Skala, dr hab.
 18. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 19. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. uczelni
 20. Andrzej Wodecki, dr hab.
 21. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Artur Gąsiorkiewicz, dr inż.
 2. Krystyna Lamparska-Jasińska, dr inż.
 3. Olga Sobolewska, dr inż.
 4. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Ewelina Korzeniowska, mgr
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. Marek Zawada – przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Patrycja Kaleta
 2. Aleksandra Kubów
 3. Stanisław Lewandowski – przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów WZ
 4. Artur Nalepko
 5. Krystian Papierowski
 6. Natalia Szczygieł
 7. Aleksandra Witkowska

Sekretarz Rady Wydziału

Szymon Kolwas, dr

Przedstawiciele związków zawodowych

Bolesław Szomański, dr inż. (ZNP)

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w r. ak. 2019/2020:

 • 29 października 2019
 • 26 listopada 2019
 • 17 grudnia 2019
 • 28 stycznia 2020
 • 25 lutego 2020
 • 31 marca 2020
 • 28 kwietnia 2020
 • 26 maja 2020
 • 23 czerwca 2020