Książka dr inż. Marty Skierniewskiej

Metoda określania i doskonalenia warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami w szkole wyższej

Doktor Marta Skierniewska jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Zarządzania, a od bieżącego roku także Pełnomocnikiem Rektora PW ds. osób niepełnosprawnych. W latach 2017–2021 przeprowadziła szereg badań związanych z dostępnością oferty edukacyjnej w szkołach wyższych. Od 2021 roku jest członkiem Centrum Projektowania Uniwersalnego PW i Ekspertem w zakresie edukacji włączającej osoby niepełnosprawne do życia społeczności akademickiej.

Jej zainteresowania badawcze obejmują aspekty związane z określaniem warunków kształcenia dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zarządzaniu uczelnią i edukacją włączającą w szkołach wyższych, a także zagadnienia związane z miastami cyfrowymi i nowymi technologiami, wspomagającymi funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

W kilku ostatnich publikacjach podejmowała także tematykę e-wykluczeń osób starszych z aktywnego życia zawodowego oraz dostępności oprogramowania użytkowego dla osób niepełnosprawnych i starszych w świetle standardów WCAG. Od lat zajmuje się praktycznie i naukowo tą problematyką, jest wolontariuszką opieki paliatywnej nad osobami wiekowymi i autorką metodyki usprawniania umysłowego osób dotkniętych chorobą Altzheimera. A poza tym oczywiście wykładowcą, bardzo zresztą lubianym przez studentów.

Swoją książkę wydała w formule Open Access, co jest teraz postulowaną formą upowszechniania dokonań naukowych, a oznacza, że książki nie trzeba nabywać, tylko można ją pobrać jako plik cyfrowy z jednej z baz „otwartej nauki”, a potem można swobodnie upowszechniać, drukować, czytać na komputerze, tablecie albo czytniku książek.

Z tej książki można skorzystać pobierając ją z następujących stron:

Autorka przedstawia metodę określania i doskonalenia warunków kształcenia w szkole wyższej dla poszczególnych niepełnosprawności. Metoda pozwala wyznaczać, w zgodzie z wszystkimi regulacjami prawa międzynarodowego i krajowego, obowiązki uczelni w zakresie zapewniania, równego z osobami pełnosprawnymi, dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji wyższej.

Recenzenci tej publikacji napisali o niej między inymi:

Z recenzji dr hab. inż. Justyny Bugaj (Uniwersytet Jagielloński):  
„... zwrócono uwagę na „racjonalne uzasadnienie” ograniczeń w studiowaniu osób z niepełnosprawnościami w stosunku do osób pełnosprawnych oraz konieczność otwarcia systemów szkolnictwa wyższego na tę niejednorodną grupę, która jest zdolna do studiowania. (...) słusznie podkreślono, że jedynym ograniczeniem warunków kształcenia powinny być przepisy związane z warunkami wykonywania danego zawodu oraz bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych”.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Radosława Wolniaka (Politechnika Śląska):
„Aby osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie i niezależnie funkcjonować w społeczeństwie, muszą posiadać wykształcenie i kwalifikacje umożliwiające im pracę zawodową. W tym celu niezwykle istotne jest takie dostosowanie wyższych uczelni, aby osoby te mogły tam z powodzeniem studiować i zdobywać odpowiednie kompetencje. (...) Wartościowe jest nowoczesne podejście do problematyki osób z niepełnosprawnościami próbujące spojrzeć na nią z punktu widzenia tych osób”.

Dodajmy, że w związku z zasadami rzetelności naukowej (chodzi o zakres przeprowadzonych badań) rozważania w książce są odniesione do środowiska uczelni i kwestii studiowania osób z niepełnosprawnościami, ale konkluzje tego opracowania można interpretować szeroko jako zasady otwierania udziału tych osób we wszystkich miejscach i formach życia społecznego.

Warto się zapoznać.