HONOROWI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

Stylizowane logo WZ

Prof. dr hab. Ewa Bojar, Główna Rada Naukowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,
                                                                   Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rada Doskonałości Naukowej

  Prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

  Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

  Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska,
                                                                  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Politechnika Warszawska