Konferencja Business Process Management Day 2023

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

zaprasza  na

Konferencję  Naukową

ZARZĄDZANIE PROCESOWE. OD STANDARYZACJI DO TRANSFORMACJI PROCESOWEJ ORGANIZACJI

Warszawa, 12 maja 2023 r.

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Głównym celem konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Jest próbą zaprezentowania metod i zasad implementacji zarządzania procesowego wobec zmieniających się warunków otoczenia i transformacji technologicznej, w tym wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska procesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego w przedsiębiorstwach, uczelniach wyższych, jak też jednostkach administracji publicznej. Rozległość i złożoność problematyki zarządzania procesowego wyznacza proponowana tematyka konferencji: 

- teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego,

- strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożenia zarządzania procesowego,

- ład procesowy (process governance),

- współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania procesowego,

- zarządzanie procesowe a zarządzanie projektowe,

- zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi,

- zintegrowane zarządzanie procesowe. Triada procesy-projekty-wiedza,

- elektroniczne zarządzanie dokumentacją – ujęcie procesowe,

- technologie zarządzania procesowego, BPMS, AI, AR, Big Data, IoT,

- cyfryzacja, robotyzacja i automatyzacja procesów,

- kompetencje procesowe i kultura organizacyjna,

- zarządzanie procesowe a zarządzanie kapitałem intelektualnym,

- zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, uczelnie wyższe, transport i logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna, służba zdrowia).

PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI

  prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

Prof. dr hab. Ewa Bojar, Główna Rada Naukowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,
                                                                   Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rada Doskonałości Naukowej

  Prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

  Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

  Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska,
                                                                  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Politechnika Warszawska

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Prof. dr hab. Paweł Pietrasieński, Ozmen Center for Entrepreneurship, University of Nevada, Reno

  Prof. dr hab. Adam Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki

  Prof. LNU Iegor Chebotarov, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie, Ukraina

  Prof. Viacheslav Chebotarov, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie, Ukraina

  Prof. Ludovit Dobrovsky, Vysoka Skola Banska, Technicka Universita Ostrava, Czechy

  Prof. Mehmet Serkan Tosun, Ozmen Center for Entrepreneurship University of Nevada, Reno 

  Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Dr hab. Renata Brajer-Marczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  Dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  Dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  

  Dr hab. inż. Jarosław Domański, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

  Dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

  Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Mariusz Hofman, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  Dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, Politechnika Białostocka

  Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

  Dr hab. inż. Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska 

  Dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Piotr Korneta, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Anna Korombel, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

  Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ozmen Center

                                                           for Entrepreneurship University of Nevada, Reno

  Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. PW, Politechnika Warszawska 

  Dr hab. inż. Piotr Sliż, Uniwersytet Gdański

  Dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

  Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Politechnika Warszawska

  Dr inż. Tadeusz Chruściel, Społeczna Akademia Nauk Filia w Szczecinku

  Dr Marta Kruk - Sekretarz Rady Naukowej 

RADA KONSULTACYJNA

Dr inż. Krzysztof Kolterman, Politechnika Warszawska – Przewodniczący

  Robert Biskupski, „Rzeczpospolita”

  Daniel Chmielniak, Gadus Sp. z o. o.

  Paweł Cygler, Grupa UNIQA, Dyrektor Departamentu Doskonałości Operacyjnej 

  Adriana Dębska-Gil, Process Renewal Group Polska, Founder & Partner

  Dr inż. Damian Dziembek, Politechnika Częstochowska

  Dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Mariusz Hildebrand, Gablok House Sp. z o.o.

  Wojciech Jarosz, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Dyrektor Departamentu Administracji 

  Krzysztof Kościołek, RTT

  Aleksander Kuniczuk, KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.

  Piotr Maciejewski Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., Grupa Kapitałowa ATLAS

  Dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, CogniBe Sp. z o.o., Automation Team Leader & CEO, SGH

  Dr Katarzyna Modrzejewska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
                                                               Politechniki Warszawskiej

  Dr Elżbieta Mreńca, Politechnika Warszawska, legislator

  Monika Nowakowska, Jones Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader, HR Senior Business Partner

  Justyna Olszak, Elanda Pharma Sp. z o.o., Verco, Director of International Development

  Maciej Sobański, Masterlease, Grupa PKO Banku Polskiego

  Dr inż. Janusz Stańczak, Politechnika Warszawska, Dyrektor Centrum Informatyzacji

  Dr Cezary Stępniak, Politechnika Częstochowska

  Mariusz Sybilski, Fundacja na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

  Dr inż. Piotr Sylwestrzak, Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Kanclerz

  Marcin Trembulak, M&K System

  Dr inż. Tomasz Turek, Politechnika Częstochowska

  Joanna Woźniakowska, Process Renewal Group Polska, Partner

  Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne,
                                              Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A.

  Dr Rafał Zgorzelski - Polskie Koleje Państwowe S.A., Członek Zarządu ds. strategii i logistyki

  Dr Marta Kruk - Sekretarz Rady Konsultacyjnej

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

 

  Sekretarz

  dr Marta Kruk

 

  Współpraca z otoczeniem

  dr inż. Grzegorz Kunikowski 

  dr Marek Zawada

  mgr inż. Daria Brun

  mgr inż. Krzysztof Łabędzki

  mgr inż. Mateusz Szymborski

 

  Organizacja

  dr inż. Justyna Smagowicz

  dr inż. Cezary Szwed

  mgr Izabela Cimoch

 

  Wsparcie techniczne

  mgr inż. Michał Trzeciak

  mgr Radosław Zając

  dr inż. Piotr Kryś

  lic. Michał Duchliński

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

10.30 – 11.00 Rejestracja
Rozpoczęcie Konferencji
11.00 – 11.15

Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Jarosław Domański

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Sesja plenarna
11.15 – 12.00

Wykład inauguracyjny prof. PW dr hab. inż. Anny Kosieradzkiej pt. „Aspekty procesowe w pracach profesora Karola Adamieckiego”

Wykład inauguracyjny Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa prof. dr. hab. inż. Leszka Kiełtyki pt. „Profesor Karol Adamiecki a działalność TNOIK”

Sesje panelowe
12.00 – 13.15

Panel 1. Strategie transformacji procesowej organizacji. Procesy versus projekty

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

dr inż. Krzysztof Kolterman, Politechnika Warszawska

mgr Adriana Dębska-Gil, Partner Process Renewal Group Polska

mgr Joanna Woźniakowska, Partner Process Renewal Group Polska

mgr Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne, Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A.

13.15 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.00

Panel 2. Automatyzacja i  robotyzacja procesów. Wyzwanie czy konieczność?

Prowadząca: prof. dr hab. Dorota Jelonek

Uczestnicy panelu

dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW, Politechnika Warszawska

dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o.

dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, Automation Team Leader & CEO w CogniBe

dr inż. Janusz Stańczak, Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

mgr Paweł Cygler, Grupa UNIQA, Dyrektor Departamentu Doskonałości Operacyjnej 

mgr Monika Nowakowska, Jones Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader

Zakończenie
15.00 - 15.30 Wręczenie listów gratulacyjnych
  15.30

Zakończenie Konferencji

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

KALENDARIUM

 08.05.2023 Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny

   12.05.2023 Obrady konferencji 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Konferencja bezpłatna

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 12 maja 2023 r. w formule hybrydowej: 

  • uczestnictwo w formule stacjonarnej dla Honorowych Członków Rady Naukowej, członków Rady Naukowej, członków Rady Konsultacyjnej; miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT PW), ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, 
  • uczestnictwo w formule online dla pozostałych uczestników Konferencji za pośrednictwem platformy Webex w czasie rzeczywistym. 

PATRONAT HONOROWY

 
 
 
 
 
 

Patronat medialny obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

PARTNERZY

    

 

 

  

  

Główny sponsor obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej