PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

Stylizowane logo WZ
10.30 – 11.00 Rejestracja
Rozpoczęcie Konferencji
11.00 – 11.15

Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Jarosław Domański

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Sesja plenarna
11.15 – 12.00

Wykład inauguracyjny prof. PW dr hab. inż. Anny Kosieradzkiej pt. „Aspekty procesowe w pracach profesora Karola Adamieckiego”

Wykład inauguracyjny Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa prof. dr. hab. inż. Leszka Kiełtyki pt. „Profesor Karol Adamiecki a działalność TNOIK”

Sesje panelowe
12.00 – 13.15

Panel 1. Strategie transformacji procesowej organizacji. Procesy versus projekty

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

dr inż. Krzysztof Kolterman, Politechnika Warszawska

mgr Adriana Dębska-Gil, Partner Process Renewal Group Polska

mgr Joanna Woźniakowska, Partner Process Renewal Group Polska

mgr Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne, Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A.

13.15 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.00

Panel 2. Automatyzacja i  robotyzacja procesów. Wyzwanie czy konieczność?

Prowadząca: prof. dr hab. Dorota Jelonek

Uczestnicy panelu

dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW, Politechnika Warszawska

dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o.

dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, Automation Team Leader & CEO w CogniBe

dr inż. Janusz Stańczak, Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

mgr Paweł Cygler, Grupa UNIQA, Dyrektor Departamentu Doskonałości Operacyjnej 

mgr Monika Nowakowska, Jones Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader

Zakończenie
15.00 - 15.30 Wręczenie listów gratulacyjnych
  15.30

Zakończenie Konferencji

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska