Konferencja Business Process Management Day 2024

     

Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

 

Konferencja Business Process Management Day 2024

 

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza

na

Konferencję  Naukową

ZARZĄDZANIE PROCESOWE. OD TEORII DO PRAGMATYKI

Warszawa, 17 maja 2024 r.

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Głównym celem konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Jest próbą zaprezentowania metod i zasad implementacji zarządzania procesowego wobec zmieniających się warunków otoczenia i transformacji technologicznej, w tym wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska procesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego w przedsiębiorstwach, uczelniach wyższych, jak też jednostkach administracji publicznej. Rozległość i złożoność problematyki zarządzania procesowego wyznacza proponowana tematyka konferencji:

 • teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego,
 • strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożenia zarządzania procesowego,
 • ład procesowy (process governance),
 • współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania procesowego,
 • zarządzanie procesowe a zarządzanie projektowe,
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi,
 • zintegrowane zarządzanie procesowe. Triada procesy-projekty-wiedza,
 • elektroniczne zarządzanie dokumentacją – ujęcie procesowe,
 • technologie zarządzania procesowego, BPMS, AI, AR, Big Data, IoT,
 • cyfryzacja, robotyzacja i automatyzacja procesów,
 • kompetencje procesowe i kultura organizacyjna,
 • zarządzanie procesowe a zarządzanie kapitałem intelektualnym,
 • zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, uczelnie wyższe, transport i logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna, służba zdrowia).

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami

17.05.2024 to wyjątkowo owocny dzień.

PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI

  Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

Prof. dr hab. Ewa Bojar, Główna Rada Naukowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Przegląd 

                                                                        Organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rada Doskonałości Naukowej

  Prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

  Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

  Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Akademia Górnośląska
                                                                        im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Politechnika Warszawska

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski

  Prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka

  Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska

  Prof. Dr. Csaba Bálint Illés, John von Neumann University, Węgry

  Prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Prof. dr hab. Paweł Pietrasieński, Ozmen Center for Entrepreneurship, University of Nevada, Reno

  Prof. dr hab. Adam Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki

  Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska

  Prof. LNU Iegor Chebotarov, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie, Ukraina

  Prof. Viacheslav Chebotarov, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie, Ukraina

  Prof. Ludovit Dobrovsky, Vysoka Skola Banska, Technicka Universita Ostrava, Czechy

  Prof. Mehmet Serkan Tosun, Ozmen Center for Entrepreneurship University of Nevada, Reno

  Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Dr hab. Renata Brajer-Marczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  Dr hab. Emil Bukłaha, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. Paweł Cabała, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  Dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  

  Dr hab. inż. Jarosław Domański, Politechnika Warszawska

  Assoc. Prof. Dr. Anna Dunay, John von Neumann University, Węgry

  Dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski

  Dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki

  Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

  Dr hab. Mariusz Hofman, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  Dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Marek Jabłoński, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

  Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki

  Dr hab. inż. Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandrii, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Lilla Knop, prof. uczelni, Politechnika Śląska

  Dr hab. Piotr Korneta, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Anna Korombel, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Justyna Maciąg, prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

  Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Rafał Mrówka, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Iwona Otola, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ozmen Center

                                                                                        for Entrepreneurship University of Nevada, Reno

  Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni, Politechnika Lubelska

  Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Piotr Sliż, Uniwersytet Gdański

  Dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. uczelni, Politechnika Opolska

  Dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr inż. Tadeusz Chruściel, Społeczna Akademia Nauk Filia w Szczecinku

  Dr Marta Kruk - Sekretarz Rady Naukowej

RADA KONSULTACYJNA

Dr inż. Krzystof Kolterman, Politechnika Warszawska – Przewodniczący

  Piotr Biernacki, MGX Infoservice

  Robert Biskupski, „Rzeczpospolita”

  Daniel Chmielniak, Gadus Sp. z o. o.

  Filip Chrzanowski, Dyrektor Pionu Strategii, Polskie Koleje Państwowe S.A.

  Adriana Dębska-Gil, Process Renewal Group Polska, Founder & Partner

  Dr inż. Damian Dziembek, Politechnika Częstochowska

  Dariusz Grajda, Członek Zarządu ds. Strategii, Polskie Koleje Państwowe S.A.

  Dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Mariusz Hildebrand, Gablok House Sp. z o. o.

  Wojciech Jarosz, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

  Krzysztof Kościołek, RTT

  Aleksander Kuniczuk, KERAKOLL POLSKA Sp. z o. o.

  Piotr Maciejewski Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., Grupa Kapitałowa ATLAS

  Dariusz Madera, Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

  Dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, Adiunktka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Dr Katarzyna Modrzejewska, Politechnika Warszawska

  Dr Elżbieta Mreńca, Politechnika Warszawska, legislator

  Monika Nowakowska, Jones Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader, HR Senior Business Partner

  Justyna Olszak, Elanda Pharma Sp. z o. o., Verco, Director of International Development

  Dr inż. Paula Pypłacz, Politechnika Częstochowska

  Maciej Sobański, Masterlease, PKO BP S.A.

  Dr inż. Janusz Stańczak, Politechnika Warszawska, Dyrektor Centrum Informatyzacji

  Dr Cezary Stępniak, Politechnika Częstochowska

  Mariusz Sybilski, Fundacja na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

  Dr Piotr Sylwestrzak, Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Kanclerz

  Dr inż. Tomasz Turek, Politechnika Częstochowska

  Michał Wawiórko, Prezes Zarządu First Byte Sp z o.o., właściciel marki Wizlink ®

  Joanna Woźniakowska, Process Renewal Group Polska, Partner

  Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A.,

                                            Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne

  Dr Rafał Zgorzelski, Menedżer, Ekspert ds. rynku kolejowego

  Dr Marta Kruk - Sekretarz Rady Konsultacyjnej

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

 

  Sekretarz

  dr Marta Kruk

 

  Współpraca z otoczeniem

  dr inż. Grzegorz Kunikowski 

  dr Marek Zawada

  mgr inż. Daria Brun

  mgr inż. Krzysztof Łabędzki

  mgr inż. Mateusz Szymborski

 

  Organizacja

  dr inż. Justyna Smagowicz

  dr inż. Cezary Szwed

  mgr Izabela Cimoch

  mgr Justyna Kacprzak

 

  Wsparcie techniczne

  mgr inż. Michał Trzeciak

  mgr Radosław Zając

  dr inż. Piotr Kryś

  lic. Michał Duchliński

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

10.30 – 11.00 Rejestracja
Rozpoczęcie Konferencji
11.00 – 11.15

Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 dr hab. inż. Jarosław Domański

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu
i Jakości Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

11.15 – 12.10 Sesja plenarna
  Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Doroty Jelonek, Prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Politechnika Częstochowska, pt. Aspekty procesowe w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
Wystąpienie Ireneusza Borowskiego, Country Manager Poland, Dassault Systèmes Sp. z o.o., pt. Business Process Management w czasach VUCA. Budowanie odporności organizacji
Wystąpienie prof. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki poświęcone V Kongresowi TNOiK
Wystąpienie Dariusza Grajdy Członka Zarządu ds. Strategii, Polskie Koleje Państwowe S.A.
Sesje panelowe
12.10 – 13.30

Panel 1. Strategie transformacji procesowej organizacji a cyfryzacja i sztuczna inteligencja

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska

Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Ireneusz Borowski, Dassault Systèmes Sp. z o.o., Country Manager Poland

Agnieszka Kłąb, Urząd m.st. Warszawy, Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Łukasz Stępień, Ghelamco Poland Sp. z o.o., Project Manager - Innovation & Electrical

Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A., Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne

13.30 – 14.00 Przerwa
14.00 – 15.20

Panel 2. Kapitał ludzki, kultura organizacyjna i kompetencje procesowe

Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Politechnika Warszawska

Uczestnicy panelu

dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

dr inż. Krzysztof Kolterman, Politechnika Warszawska

Adriana Dębska-Gil, Partner Process Renewal Group Polska

Jolanta Kowalczyk, Sales Manager Didactics & Training Industrial Applications, Bosch Rexroth Sp. z o. o.

Tomasz Leśniowski, Prezes Zarządu International Project Management Association Polska

Monika Nowakowska, Jones Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader

Maciej Sobański, Masterlease, PKO BP S.A.

Joanna Woźniakowska, Partner Process Renewal Group Polska

15.20 – 16.40

Panel 3. Hiperautomatyzacja, sztuczna inteligencja, data mining w zarządzaniu procesowym. Wyzwanie czy konieczność?

Prowadzący: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa

Uczestnicy panelu

dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, Advisor, Co-Founder w Processifier Sp. z o.o.

dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o.

dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, Adiunktka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr inż. Janusz Stańczak, Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

dr Rafał Zgorzelski, Menedżer, Ekspert ds. rynku kolejowego

Borys Stokalski, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacj

Zakończenie
16.40 – 16.50

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

KALENDARIUM

 29.04.2024 Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny

   17.05.2024 Obrady konferencji 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Konferencja bezpłatna

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 17 maja 2024 r. w formule hybrydowej:

 • uczestnictwo w formule stacjonarnej dla Honorowych Członków Rady Naukowej, członków Rady Naukowej, członków Rady Konsultacyjnej; miejsce: Gmach Rektorska4, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa,
 • uczestnictwo w formule online dla pozostałych uczestników Konferencji za pośrednictwem platformy Webex w czasie rzeczywistym.

PUBLIKACJE

W dniu konferencji ukaże się monografia naukowa pt. „Pragmatyka zarządzania procesowego. Strategie – Ludzie – Technologie” pod redakcją prof. dr hab. inż. Agnieszki Bitkowskiej wydana przez Wydawnictwo TNOiK „DOM ORGANIZATORA”. Publikacja zawierać będzie artykuły naukowe poświęcone praktycznym wyzwaniom zarządzania procesowego.

 

 W 2023 roku nakładem Wydawnictwa TNOiK „DOM ORGANIZATORA” została wydana monografia naukowa pt. „Przyszłość zarządzania procesowego. Strategie – Ludzie – Technologie” pod redakcją
prof. dr hab. inż. Agnieszki  Bitkowskiej. Publikacja poświęcona jest perspektywom rozwoju zarządzania procesowego.

 

Zamówienia można przesyłać na adres:

Wydawnictwo TNOiK „DOM ORGANIZATORA”

adres e-mail:  wydawnictwo@tnoik.torun.pl

KONTAKT

Pytania dotyczące uczestnictwa w Konferencji prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bpm2024.wz@pw.edu.pl.

PATRONAT HONOROWY

  

  

   

 

     

 

  

      
 
 
 
 

PARTNERZY