PUBLIKACJE

Stylizowane logo WZ

W dniu konferencji ukaże się monografia naukowa pt. „Pragmatyka zarządzania procesowego. Strategie – Ludzie – Technologie” pod redakcją prof. dr hab. inż. Agnieszki Bitkowskiej wydana przez Wydawnictwo TNOiK „DOM ORGANIZATORA”. Publikacja zawierać będzie artykuły naukowe poświęcone praktycznym wyzwaniom zarządzania procesowego.

 

 W 2023 roku nakładem Wydawnictwa TNOiK „DOM ORGANIZATORA” została wydana monografia naukowa pt. „Przyszłość zarządzania procesowego. Strategie – Ludzie – Technologie” pod redakcją
prof. dr hab. inż. Agnieszki  Bitkowskiej. Publikacja poświęcona jest perspektywom rozwoju zarządzania procesowego.

 

Zamówienia można przesyłać na adres:

Wydawnictwo TNOiK „DOM ORGANIZATORA”

adres e-mail:  wydawnictwo@tnoik.torun.pl