HONOROWI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

Stylizowane logo WZ

Prof. dr hab. Ewa Bojar, Główna Rada Naukowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Przegląd 

                                                                        Organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rada Doskonałości Naukowej

  Prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

  Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

  Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Akademia Górnośląska
                                                                        im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Politechnika Warszawska