RADA NAUKOWA

Stylizowane logo WZ

Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski

  Prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka

  Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, Politechnika Warszawska

  Prof. Dr. Csaba Bálint Illés, John von Neumann University, Węgry

  Prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Politechnika Warszawska

  Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Prof. dr hab. Paweł Pietrasieński, Ozmen Center for Entrepreneurship, University of Nevada, Reno

  Prof. dr hab. Adam Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki

  Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska

  Prof. LNU Iegor Chebotarov, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie, Ukraina

  Prof. Viacheslav Chebotarov, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie, Ukraina

  Prof. Ludovit Dobrovsky, Vysoka Skola Banska, Technicka Universita Ostrava, Czechy

  Prof. Mehmet Serkan Tosun, Ozmen Center for Entrepreneurship University of Nevada, Reno

  Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Dr hab. Renata Brajer-Marczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  Dr hab. Emil Bukłaha, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. Paweł Cabała, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  Dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  

  Dr hab. inż. Jarosław Domański, Politechnika Warszawska

  Assoc. Prof. Dr. Anna Dunay, John von Neumann University, Węgry

  Dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski

  Dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki

  Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

  Dr hab. Mariusz Hofman, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  Dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Marek Jabłoński, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

  Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki

  Dr hab. inż. Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandrii, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Lilla Knop, prof. uczelni, Politechnika Śląska

  Dr hab. Piotr Korneta, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Anna Korombel, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Justyna Maciąg, prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

  Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Rafał Mrówka, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Iwona Otola, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ozmen Center

                                                                                        for Entrepreneurship University of Nevada, Reno

  Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni, Politechnika Lubelska

  Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Piotr Sliż, Uniwersytet Gdański

  Dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

  Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. uczelni, Politechnika Opolska

  Dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

  Dr inż. Tadeusz Chruściel, Społeczna Akademia Nauk Filia w Szczecinku

  Dr Marta Kruk - Sekretarz Rady Naukowej