TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Stylizowane logo WZ

Konferencja odbędzie się 17 maja 2024 r. w formule hybrydowej:

  • uczestnictwo w formule stacjonarnej dla Honorowych Członków Rady Naukowej, członków Rady Naukowej, członków Rady Konsultacyjnej; miejsce: Gmach Rektorska4, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa,
  • uczestnictwo w formule online dla pozostałych uczestników Konferencji za pośrednictwem platformy Webex w czasie rzeczywistym.