PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

Stylizowane logo WZ
10.30 – 11.00 Rejestracja
Rozpoczęcie Konferencji
11.00 – 11.15

Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 dr hab. inż. Jarosław Domański

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu
i Jakości Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Sesja plenarna
11.15 – 11.40 Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Doroty Jelonek, Prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Politechnika Częstochowska, 
pt. „Aspekty procesowe w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw”
11.40 – 11.50 Wystąpienie prof. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki poświęcone IV Kongresowi TNOiK
Sesje panelowe
11.50 – 13.10

Panel 1. Strategie transformacji procesowej organizacji a cyfryzacja i sztuczna inteligencja

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska

Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systemes Sp. z o.o.

Agnieszka Kłąb, Urząd m.st. Warszawy, Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A., Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne

13.10 – 13.40 Przerwa
13.40 – 15.00

Panel 2. Kapitał ludzki, kultura organizacyjna i kompetencje procesowe

Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Politechnika Warszawska

Uczestnicy panelu

dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

dr inż. Krzysztof Kolterman, Politechnika Warszawska

Adriana Dębska-Gil, Partner Process Renewal Group Polska

Jolanta Kowalczyk, Sales Manager Didactics & Training Industrial Applications, Bosch Rexroth Sp. z o. o.

Tomasz Leśniowski, Prezes Zarządu International Project Management Association Polska

Monika Nowakowska, Jones Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader

Maciej Sobański, Masterlease, PKO BP S.A.

Joanna Woźniakowska, Partner Process Renewal Group Polska

15.00 – 16.20

Panel 3. Hiperautomatyzacja, sztuczna inteligencja, data mining w zarządzaniu procesowym. Wyzwanie czy konieczność?

Prowadzący: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa

Uczestnicy panelu

dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o.

dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, Automation Team Leader & CEO w CogniBe

dr inż. Janusz Stańczak, Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Zakończenie
16.20 – 16.30

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska