TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Stylizowane logo WZ

Konferencja odbędzie się 12 maja 2023 r. w formule hybrydowej: 

  • uczestnictwo w formule stacjonarnej dla Honorowych Członków Rady Naukowej, członków Rady Naukowej, członków Rady Konsultacyjnej; miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT PW), ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, 
  • uczestnictwo w formule online dla pozostałych uczestników Konferencji za pośrednictwem platformy Webex w czasie rzeczywistym.