Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

Stylizowane logo WZ

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej do odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola. Podczas praktyk studenci będą mieli możliwość rozszerzyć wiadomości i umiejętności uzyskane na zajęciach edukacyjnych w szkole, jak również wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej do odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola.
Podczas praktyk studenci będą mieli możliwość rozszerzyć wiadomości i umiejętności uzyskane na zajęciach edukacyjnych w szkole, jak również wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole.

Czynności wykonywane w ramach praktyki:

  • zapoznanie z organizacją pracy, strukturą i obiegiem dokumentów w jednostce,
  • przestrzeganie regulaminów wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony rzeciwpożarowej,
  • organizacja stanowiska pracy,
  • rejestrowanie i rozdzielenie korespondencji,
  • redagowanie pism służbowych,
  • archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej,
  • wykorzystanie programów użytkowych w pracy biurowej,
  • wykorzystanie w pracy biurowej podstawowych środków technicznych: kserokopiarki, niszczarki, skanera, telefax.