Logo Biuletynu Absolwenta WZ PW

Doktor nauk o zarządzaniu

Urodziła się 23 maja 1981 roku jako najmłodsze dziecko profesora Uniwersytetu Warszawskiego Artura Śliwińskiego.

Maturę zdała w 2000 roku w IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatkowo studia inżynierskie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, a także studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Była także absolwentką Queensland College of English w Brisbane (Australia).

Od 2008 roku pracowała na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie początkowo (do 2011) zajmowała się tworzeniem struktur oraz obsługą programu LLP-Erasmus, a następnie podjęła pracę dydaktyczną i naukową. W szczególności koordynowała międzywydziałowe projekty studenckie (np. mpBIM, SQUAD), a jako członek Warsaw Design Factory była zaangażowana w popularyzację kreatywnego rozwiązywania problemów projektowych. Koordynowała na Wydziale studencki program International Project Management Association IPMA-Student, w tym uzyskanie uprawnień do certyfikowania. Wypromowała 28 dyplomantów.

Nieco ponad 2 tygodnie temu inaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2023/24. Uroczystemu rozpoczęciu roku towarzyszyły przemówienia Władz Wydziału Zarządzania oraz Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Zarządzania.

Chociaż dla niektórych jest to dopiero początek przygody na Politechnice Warszawskiej, Samorząd Studentów zbliża się do końca obecnej kadencji.

Aby ułatwić i uprzyjemnić wejście w ten nowy etap życia pierwszorocznym studentom, nasz WRS wraz z Wydziałową Radą Samorządu Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa wspólnie zorganizowali we wrześniu integracyjny wyjazd zerowy o motywie przewodnim “Jak zostać gangsterem?”.

W wydawnictwie edu-Libri (www.edu-libri.pl) ukazała się, napisana przez pracownika Wydziału Zarządzania PW, książka – poradnik jak opracowywać rozprawę doktorską, szczególnie polecana doświadczonym praktykom zarządzania, ewentualnym eksternom w postępowaniu doktorskim, co przybliżaliśmy w poprzednich numerach Biuletynu. Odwołujemy się do recenzji prof. Grażyny Gierszewskiej:

„… w Przewodniku Autor konsekwentnie realizuje postawione cele, moim zdaniem ambitne i trudne. Pozwalam sobie też na stwierdzenie, że opracowanie nie ma słabych stron, a mocne wypunktuję. Zacznę od spraw kluczowych.

Miło nam poinformować, że 17 października 2023 roku odbyło się już 111-te spotkanie organizowane w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Celem realizowanych Seminariów Naukowych WZ PW jest zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze zarządzania, prowadzące do nawiązania oraz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej. Seminarium Naukowe jest prowadzone od 2016 roku i początkowo było realizowane w formule cotygodniowych spotkań w ramach czterech nurtów tematycznych:

W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydaniu nowego numeru Biuletynu Absolwenta Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej wypełnij formularz rejestracyjny:

Zarejestruj się

Sztuczna inteligencja i jej zastosowania - to temat, który rozgrzał w tym roku wszelkie gremia informatyczne i nie tylko. Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak technologia, po raz kolejny, zmienia skokowo otaczającą nas rzeczywistość. Z tego też powodu problematyka AI jest silnie zaznaczona w tegorocznej konferencji DEMIST’23 - Digital Economy - Managing, Innovation, Society and Technology. Wydarzenie odbędzie się online, w dniach 14-15 listopada, i wciąż jeszcze można się na nie zapisać.

Miło nam poinformować, że dnia 18 października 2023 roku odbyła się obrona grantu rektorskiego pn. „Modelowanie cyfrowe procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych” wykonanego przez studentów Koła Naukowego SKN Manager, pod kierownictwem opiekunów – dr inż. Justyny Smagowicz i dra inż. Cezarego Szweda. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim członkom grantu (Joanna Kawalec, Katarzyna Pszczółkowska, inż. Gabriela Pytlakowska, Aleksander Konikowski, Maciej Makulec i Antoni Mordka) oraz osobom współpracującym (Maria Nowosielska, Jakub Bender, Jan Marczuk). Wyniki projektu spotkały się z pozytywnym odbiorem Komisji a obecnie liczymy, że również Państwa!

Wydziałowi zależy na utrzymaniu kontaktów i dalszej współpracy z Absolwentami. Uważamy ich za cenne źródło praktycznej wiedzy i inspiracji dla obecnych i przyszłych studentów. Widzimy następujące możliwości włączenia się Absolwentów w aktywności naszego środowiska akademickiego: