AI i gospodarka cyfrowa - konferencja DEMIST’23

Sztuczna inteligencja i jej zastosowania - to temat, który rozgrzał w tym roku wszelkie gremia informatyczne i nie tylko. Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak technologia, po raz kolejny, zmienia skokowo otaczającą nas rzeczywistość. Z tego też powodu problematyka AI jest silnie zaznaczona w tegorocznej konferencji DEMIST’23 - Digital Economy - Managing, Innovation, Society and Technology. Wydarzenie odbędzie się online, w dniach 14-15 listopada, i wciąż jeszcze można się na nie zapisać.

We wtorek, 14 listopada, dyskutować będziemy o robotyzacji sektora publicznego. Tej części obrad przewodniczyć będzie dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, a podczas wykładów eksperckich usłyszymy o problematyce robotów software’owych oraz o tym, w jaki sposób roboty mogą wspierać pracowników sektora publicznego. Blok zakończy panel ekspercki pod tytułem “Czy i jak roboty zmienią sektor publiczny”?

Kolejny blok wtorkowy nosić będzie tytuł “Doświadczenia krajowych przedsiębiorstw w urzeczywistnianiu wizji przemysłu 4.0”, a poprowadzi go dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW. Eksperci dokonają analizy koncepcji przemysłu 4.0 w odniesieniu do polskiego rynku, zaś panel dyskusyjny odbędzie się pod hasłem “Przemysł 4.0 po polsku czyli jak przedsiębiorstwa nad Wisłą wdrażają cyfrowe rozwiązania”?

Opiekunką ostatniego wtorkowego bloku tematycznego jest dr inż. Olga Sobolewska (PW), a jego temat to “Suwerenność cyfrowa w świecie robotów”. Rozmawiać będziemy o danych, jako kluczowym surowcu gospodarki cyfrowej - zarówno w kontekście danych gospodarczych, jak i danych osobowych. Zaplanowany jest także panel ekspercki pod tytułem “Dane osobowe jako waluta cyfrowego świata”.

Środowe obrady będą w większości poświęcone tematowi sztucznej inteligencji. Rozpoczniemy od bloku pod kontrowersyjnym tytułem: “Czy sztuczna inteligencja może być rasistą?”. Poprowadzi go dr Emilia Kaczmarek (UW). Prezentacje eksperckie dotyczyć będą wybranych aspektów etycznych, związanych z wykorzystaniem AI, a temat panelu dyskusyjnego to: “Co zrobić, by decyzje podejmowane przez zautomatyzowane systemy były sprawiedliwe”?

Drugi blok środowy, którego opiekunką jest dr hab. Dominika Dzwonkowska (Uczelnia Łazarskiego), nosić będzie tytuł: “Czy ludzkość jest gotowa na sztuczną inteligencję”? Eksperci pochylą się nad tym problemem w swoich prezentacjach, a następnie wezmą udział w dyskusji zatytułowanej: “Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i nauce - szanse i zagrożenia”. Drugi dzień konferencji tradycyjnie zakończy sesja wybranych wystąpień naukowych.

Patronami tegorocznej edycji zostali: Minister Cyfryzacji, GovTech Polska - Agenda Rządowa, Prezydent m.st. Warszawy, NASK - PIB, Fundacja AI LAW TECH, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz Rektor Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://www.demist.pw.edu.pl