Wspomnienie o dr inż. Małgorzacie Waszkiewicz

Doktor nauk o zarządzaniu

Urodziła się 23 maja 1981 roku jako najmłodsze dziecko profesora Uniwersytetu Warszawskiego Artura Śliwińskiego.

Maturę zdała w 2000 roku w IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatkowo studia inżynierskie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, a także studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Była także absolwentką Queensland College of English w Brisbane (Australia).

Od 2008 roku pracowała na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie początkowo (do 2011) zajmowała się tworzeniem struktur oraz obsługą programu LLP-Erasmus, a następnie podjęła pracę dydaktyczną i naukową. W szczególności koordynowała międzywydziałowe projekty studenckie (np. mpBIM, SQUAD), a jako członek Warsaw Design Factory była zaangażowana w popularyzację kreatywnego rozwiązywania problemów projektowych. Koordynowała na Wydziale studencki program International Project Management Association IPMA-Student, w tym uzyskanie uprawnień do certyfikowania. Wypromowała 28 dyplomantów.

Jej zainteresowania naukowe dotyczyły zarządzania złożonymi projektami, w tym projektami inwestycyjnymi (posiadała certyfikaty managera projektów AgilePM, PRINCE2), wsparcia informatycznego zarządzania projektami (prowadziła zajęcia instruktażowe z Primavera P6 Oracle, P2ware, Microsoft Project), zarządzania nieruchomościami (posiadała licencję zarządcy nieruchomości), Facility Management, Building Information Modeling.

W roku 2016 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy „Metoda ewaluacji inwestycji w nieruchomości komercyjne”, promotorem był prof. Tadeusz Grzeszczyk, a recenzentami: prof. Adam Drobniak, prof. Jerzy Kisielnicki, prof. Wiesław Matwiejczuk.

Zmarła tragicznie 3 października 2023 roku, pozostawiając dwóch synów: Stanisława i Konstantego. Spoczywa na Cmentarzu Północnym w Warszawie (kwatera: W-XII-4; rząd: 11; grób 21).

Była autorką ok. 40 publikacji naukowych, w tym: