Jubileusz Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW

Miło nam poinformować, że 17 października 2023 roku odbyło się już 111-te spotkanie organizowane w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Celem realizowanych Seminariów Naukowych WZ PW jest zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze zarządzania, prowadzące do nawiązania oraz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej. Seminarium Naukowe jest prowadzone od 2016 roku i początkowo było realizowane w formule cotygodniowych spotkań w ramach czterech nurtów tematycznych:

  1. „Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu” (koordynatorem nurtu był dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni),
  2. „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” (koordynatorem nurtu była dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni),
  3. „Przedsiębiorczość Zaawansowanej Techniki” (koordynatorem nurtu była dr hab. inż. Agnieszka Skala, prof. uczelni)
  4. „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych” (koordynatorem nurtu była dr inż. Agnieszka Lisowska).

Po wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku zmieniła się formuła wydarzenia na spotkania comiesięczne, podczas których podejmowana jest różnorodna tematyka w obszarze szeroko pojętej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

Wydarzenia przebiegają według ustalonego planu: przedstawienie zaproszonego gościa (przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski), wystąpienie prelegenta, przeprowadzenia moderowanej dyskusji z udziałem panelistów, którymi są przedstawiciele WZ PW, specjalizujący się w tematyce seminarium oraz odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników.

W seminariach licznie uczestniczą pracownicy, studenci i doktoranci WZ oraz innych jednostek PW, pracownicy innych uczelni oraz przedstawiciele sektora gospodarki i administracji publicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału również Państwa!

W ramach przeprowadzonych seminariów główna uwaga skupiona jest na poprawie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych w postaci:

  • Stymulowania rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej poprzez podejmowanie innowacyjnej tematyki w obszarze zarządzania,
  • Wymiany wiedzy i doświadczenia z pracownikami innych ośrodków naukowych – w ciągu ponad 7 lat realizacji seminariów udało nam się zaprosić przedstawicieli ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Morska w Szczecinie i inne,
  • Określenia nowych kierunków badań stanowiących wnioski z dyskusji prowadzonej pomiędzy prelegentami a zaproszonymi uczestnikami w ramach poszczególnych wydarzeń,
  • Zainicjowania kontaktów oraz nawiązania relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw, m.in. poprzez wystąpienie Pani Dominiki Bettman – Członka Rady Uczelni PW, Dyrektor Generalnej Microsoft Polska,
  • Nawiązanie relacji ze środowiskiem naukowym poprzez publikowanie i rozpowszechnianie opracowań z poszczególnych wystąpień.

Warto podkreślić, że patronat nad seminarium sprawuje Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), czasopismo naukowe „Przegląd Organizacji”, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP) oraz ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, a w przeszłości także Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Patentowy, Centrum Informatyzacji PW i Centrum Studiów Zaawansowanych.

Nie udałoby się osiągnąć tak wielkiego sukcesu Seminariów Naukowych WZ PW bez osób, które są odpowiedzialne za ich organizację. Kierownikami Seminarium są dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni, którzy odpowiadają za dobór prelegentów przedstawiających wyniki prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz prowadzenie dyskusji. Za stronę organizacyjną Seminarium odpowiada zespół pod kierunkiem dr inż. Justyny Smagowicz w składzie: dr inż. Piotr Kryś, dr inż. Agnieszka Lisowska oraz mgr Justyna Kacprzak.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w wydarzeniach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Spotkania odbywają się w drugi lub trzeci wtorek miesiąca. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Seminarium.