Dziekan i Prodziekani

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Jarosław Domański

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: Jaroslaw.Domanski@pw.edu.pl

e-mail: dziekan.wz@pw.edu.pl

pokój 137

Prodziekan ds. Ogólnych

 dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: Eryk.Glodzinski@pw.edu.pl

pokój 101

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof uczelni

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl

pokój 137

Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Krystyna Agata Lamparska-Jasińska

tel. 22 234 84 14
tel. 22 849 94 68
e-mail: Agata.Lamparska@pw.edu.pl

pokój 106

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Grzegorz Kunikowski

tel. 22 234 84 32
tel. 22 849 94 43
e-mail: Grzegorz.Kunikowski@pw.edu.pl

pokój 101