Komisje

Komisja Dziekańska ds. Kadr

Skład Komisji na kadencję 2020-2024:

1)   prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska – Przewodnicząca;

2)   prof. dr hab. Mieczysław Morawski;

3)   dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni;

4)   dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni;

5)   dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska;

6)   dr inż. Artur Gąsiorkiewicz;

7)   dr inż. Danuta Rojek;

8)   dr inż. Cezary Szwed;

9)   mgr Arkadiusz Szymanek.

Komisja Dziekańska ds. Kształcenia

Skład Komisji na kadencję 2020-2024:

1)  dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni – przewodnicząca; 

2)  prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska;

3)  prof. dr hab. Mieczysław Morawski;

4)  dr hab. inż. Liliana Hawrysz;

5)  dr inż. Artur Gąsiorkiewicz;

6)  mgr inż. Iwona Głażewska;

7)  mgr inż. Marta Skierniewska;

8)  dr inż. Katarzyna Skroban;

9)  dr inż. Justyna Smagowicz;

10)  dr Lidia Sobczak;

11)  dr inż. Olga Sobolewska;

12)  dr Małgorzata Waszkiewicz;

13)  dr inż. Michał Wiśniewski;

14)  Ewa Ziętek- przedstawiciel studentów (ZBIK)

15)  Ewa Strąk – przedstawiciel studentów (Z);

16)  Krystian Papierowski – przedstawiciel studentów (IZ).

Komisja Dziekańska ds. Nagród i Odznaczeń

Skład Komisji na kadencję 2020-2024:

1)   dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni – przewodniczący;

2)   prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska;

3)   prof. dr hab. Grażyna Gierszewska;

4)   prof. dr hab. Jan Monkiewicz;

5)   prof. dr hab. Mieczysław Morawski;

6)   dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

dr hab. inż. Tadeusz Waściński - przewodniczący

dr inż. Piotr Kryś - sekretarz

dr inż Krzysztof Bartczak

mgr Ewelina Korzeniowska

mgr Paweł Huras

 p. Ewa Ziętek

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
 • mgr inż. Iwona Głażewska - sekretarz Komisji;
 • dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący Komisji
 • mgr Ewelina Korzeniowska
 • Robert Głąbowski
 • Krystian Papierowski
 • Natalia Szczygieł
 • Aleksandra Tyburska
 • Zuzanna Zgolak

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący Komisji;
 • dr Marta Kruk - pracownik;
 • mgr Mariia Międzybrodzka - pracownik;
 • mgr Ewelina Korzeniowska;
 • mgr Piotr Furmanek - doktorant;
 • mgr Agnieszka Kaczorowska -doktorantka;
 • mgr Justyna Kacprzak - doktorantka;
 • mgr Mateusz Rafalik- doktorant;
 • mgr inż. Marek Zawada - doktorant.