Rada Wydziału

Od 1 października 2019 roku, na mocy regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Politechniki Warszawskiej, dotychczasowe uprawnienia naukowe Rady Wydziału do nadawania stopnia doktora oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego przeszły w ręce Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości, będącej jednym z organów Politechniki Warszawskiej.

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2020/2024   

Dziekan

 1.  Jarosław Domański, dr hab. inż.

Prodziekani

 1. Eryk Głodziński, dr hab. inż. prof. uczelni - Prodziekan ds. Ogólnych
 2. Anna Kosieradzka, dr hab. inż. prof. uczelni - Prodziekan ds. Nauki
 3. Krystyna Agata Lamparska-Jasińska, dr inż. - Prodziekan ds. Studiów
 4. Grzegorz Kunikowski, dr inż. - Prodziekan ds. Studenckich

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Agnieszka Bitkowska, prof. dr hab. inż. 
 2. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 3. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 4. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż. prof. uczelni
 5. Waldemar Izdebski, dr hab. inż. prof. uczelni
 6. Leszek Jasiński, prof. dr hab.
 7. Marek Kisilowski, doc. dr hab. inż. 
 8. Piotr Korneta, dr hab. 
 9. Mieczysław Morawski, prof. dr hab.
 10. Agata Pierścieniak, dr hab. inż. prof. uczelni
 11. Katarzyna Rostek, dr hab. inż. prof. uczelni
 12. Grzegorz Rządkowski, dr hab. prof. uczelni
 13. Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr hab. prof. uczelni
 14. Agnieszka Skala-Gosk, dr hab.
 15. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 16. Tadeusz Waściński, dr hab. inż. prof. uczelni
 17. Andrzej Wodecki, dr hab. prof. uczelni
 18. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż. prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Marta Kruk, dr
 2. Justyna Smagowicz, dr inż.
 3. Lidia Sobczak, dr
 4. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Dobrzyńska, mgr inż.
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

     1.  Mirosław Wójcik, mgr– przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Julia Braniewska
 2. Olga Ewertyńska
 3. Zuzanna Łuczak
 4. Iryna Pinchuk
 5. Emilia Szydłowska - Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu WZ
 6. Emil Wesołek
 7. Maria Wójcik

Sekretarz Rady Wydziału

 1. Marta Kruk, dr

Planowany terminarz posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2023/2024 (godz. 14:30)

 • 24 października 2023 r.
 • 28 listopada 2023 r.
 • 19 grudnia 2023 r.
 • 30 stycznia 2024 r.
 • 27 luty 2024 r.
 • 26 marca 2024 r.
 • 23 kwietnia 2024 r.
 • 28 maja 2024 r.
 • 25 czerwca 2024 r.
 • 24 września 2024 r.