List Dziekana Wydziału Zarządzania

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy wydawanie biuletynu informacyjnego adresowanego do wielu już roczników absolwentów kierunków kształcenia ogólnie określanych „zarządzaniem”, historycznie prowadzonych przez kilka jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, do których dorobku Wydział Zarządzania odwołuje się jako do źródeł swej tradycji. Te jednostki to:

  • najdawniejsza historycznie inicjatywa prof. Karola Adamieckiego, czyli powołana w 1922 r. na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Katedra Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych;
  • istniejąca w latach 60. Katedra Ekonomiki i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej, kierowana przez prof. Zygmunta Zbichorskiego;
  • istniejące: w latach 50. Katedra Organizacji, Ekonomiki i Planowania w Przemyśle Budowy Maszyn i w latach 60. Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, obie jednostki kierowane przez prof. Seweryna Chajtmana;
  • istniejący od 1971 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Instytut Organizacji Zarządzania, przemianowany w 1985 na Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, kierowany kolejno przez: prof. Stanisława Lisa z prof. Mieczysławem Dworczykiem, dra Marka Siudaka, prof. Tadeusza Krupę, prof. Krzysztofa Santarka, prof. Stanisława Marciniaka i prof. Ilonę Jacyna-Gołdę (obecnie);
  • istniejący od 2008 Wydział Zarządzania, kierowany kolejno przez: prof. dr hab. inż. Tadeusza Krupę, dra hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, prof. dr hab. inż. Wiesława Kotarbę i dra hab. inż. Jarosława Domańskiego (obecnie).

Intencją wydawania tego biuletynu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowisk absolwentów odczuwających sentyment do Alma Mater. Chcielibyśmy za jego pomocą stworzyć też platformę ingegrującą zarówno absolwentów ze sobą, jak i z Wydziałem Zarządzania.  

Chcemy dostarczyć absolwentom informacji o tym jak rozwija się ich Alma Mater, jak wygląda współczesna edukacja menedżerska, kim są pracownicy wydziału, jak dziś żyją, uczą się i bawią studenci.

Chcemy też przybliżać potencjalne pola aktywności absolwentów na rzecz Wydziału Zarządzania oraz pokazać co jeszcze dziś wobec ich karier zawodowych Wydział ma do zaoferowania.

Liczymy na odzew, na zapisywanie się na listę dystrybucyjną biuletynu, na sygnalizowanie pomysłów na postać i treść biuletynu oraz formy współpracy absolwentów z Wydziałem.

Przykładowo, liczymy na wsparcie w zapełnianiu treścią podstrony Tradycja-Pamiętamy na stronie internetowej Wydziału, gdzie umieszczamy biogramy zasłużonych pracowników w/w jednostek organizacyjnych Politechniki. Zachęcamy też do nadsyłania materiałów o Waszych doświadczeniach zawodowych, ścieżkach rozwoju, sukcesach, które będą publikowane w dziale „success story”

 

Dr hab. inż. Jarosław Domański

 Dziekan Wydziału Zarządzania PW

(absolwent, rocznik 1994)

 

Przydante linki: