100 lat nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

W Politechnice Warszawskiej rozpoczęły się obchody 100-lecia podjęcia naukowego zarządzania w tej uczelni, która szczyci się najstarszą tradycją uprawiania tej dyscypliny wśród ośrodków naukowych i uczelni obecnie aktywnych w Polsce. Starsza byłaby ta związana z Politechniką Lwowską, gdzie od 1904 roku prowadzono wykłady „Organizacja i zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi”, a mentorem zespołu naukowego był prof. Edwin Hauswald (niemal wszystkie osoby wymienione w tym tekście mają biogramy w Wikipedii).

Za prekursora naukowego zarządzania w Polsce jest uznawany prof. Karol Adamiecki (por. Czech A., 2019, Karol Adamiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom), pierwsze jego osiągnięcia w tym zakresie datowane są jeszcze na wiek XIX, kiedy to dyrektorował w kilku kolejno hutach w Rosji oraz w Dąbrowie Górniczej. W Politechnice Warszawskiej, na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki, pojawił się w roku 1919, a w 1922 objął nowo powołaną Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych i kierował nią do śmierci w roku 1933. Potem wykłady z zarządzania produkcją kontynuował Zygmunt Rytel, który nota bene był w latach 1945-47 współzałożycielem i profesorem Akademii Handlowej w Katowicach (por. Martyniak Z., 2002, Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków).

Po II wojnie światowej Politechnika Warszawska, jak i całe polskie szkolnictwo wyższe, przechodziła zmiany strukturalne i programowe. Znaczące dla nauk o zarządzaniu było włączenie do PW w 1951 r. Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda (założonej jeszcze w XIX wieku) oraz powstanie na jej bazie Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W ramach tego wydziału w 1952 roku utworzono Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny, który od lat 60. zwany był „kuźnią organizatorów produkcji”, od lat 70. także „kuźnią organizatorów informatyki” z racji na nowoczesność programów kształcenia i popyt na jego absolwentów, którzy robili błyskawiczne kariery menedżerskie i mieli też istotny wpływ na rosnącą nowoczesność polskiej gospodarki tamtych czasów. W wyniku późniejszych kilkukrotnych reorganizacji uczelni współczesnym kontynuatorem tej tradycji jest obecny Wydział Zarządzania PW. Oddziałem, od jego powstania do roku 1968, kierował prof. Seweryn Chajtman.

W grudniu 2022 r. na uroczystym wspólnym posiedzeniu Rady Wydziału oraz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW z udziałem Kierownictwa PW zainaugurowano obchody 100-lecia nauk o zarządzaniu w PW, w ramach których przewiduje się:

  • konferencję „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego. Sektor publiczny wobec wyzwań XXI w.” Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku -  maj 2023
  • konferencję “Business Process Management 2023” -  maj 2023
  • konferencję Wydziału Zarządzania PW i Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości - wrzesień 2023
  • posiedzenie wyjazdowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN - listopad 2023
  • Tydzień Nauki i Biznesu na WZ PW – wydarzenie studenckie - listopad 2023
  • spotkanie studentów, pracowników i absolwentów WZ na zakończenie obchodów - listopad 2023

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.wz.pw.edu.pl/100-lecie

Główny sponsor obchodów: Patronat medialny nad obchodami sprawują:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Polskie Radio Przegląd Organizacji Studencka Telewizja TVPW