Oferta współpracy z WZ PW

Wydziałowi zależy na utrzymaniu kontaktów i dalszej współpracy z Absolwentami. Uważamy ich za cenne źródło praktycznej wiedzy i inspiracji dla obecnych i przyszłych studentów. Widzimy następujące możliwości włączenia się Absolwentów w aktywności naszego środowiska akademickiego:

Prace dyplomowe

Obecni studenci mogą pomóc rozwiązać konkretny problem przedsiębiorstwa czy organizacji. Zazwyczaj nie mają doświadczenia, ale mają zapał, czas i otwarte umysły. Korzyść może być obopólna.

Praktyki studenckie

Praktyki są integralnym elementem programu studiów i najlepiej, gdy są powiązane z pracą dyplomową. Praktyki dla studentów są okazja do poznania organizacji „od środka”, a dla pracodawcy mogą być niezobowiązującą szansą do poznania i weryfikacji być może przyszłych pracowników.

Prowadzenie wykładów

Wykłady praktyków zarządzania są cenioną przez studentów okazją nie tylko do poznania praktyki, ale też inspiracją do wyboru własnej drogi zawodowej. Wykłady mogą być prowadzone w formie:

  • regularnej (w oparciu o umowę o dzieło lub zatrudnienie na część, bądź cały etat)
  • okazjonalnych spotkań (w ramach przedmiotów realizowany przez etatowych pracowników WZ)

Doktoraty eksternistyczne

Są ofertą skierowaną do Absolwentów, którzy dostrzegają potrzebę oraz doceniają wartość i znaczenie własnego rozwoju naukowego. Wydział umożliwia merytoryczne przygotowanie i wspiera w realizacji doktoratów, w formule niezależnej od aktywności zawodowych.

Współpraca instytucjonalna

Współpraca ze środowiskiem naukowym może dotyczyć instytucjonalnego udziału w projektach badawcza-rozwojowych, czy też opracowania ekspertyz przez konkretnych naukowców. Przykładem może być partnerstwo w innowacyjnych projektach wymagających udziału jednostki naukowej.

Obecne potrzeby

  • Technologie informacyjne
  • Projektowanie aplikacji
  • Bazy i hurtownie danych
  • Narzędzia informatyczne w projektowaniu inżynierskim
  • Systemy informatyczne przedsiębiorstw
  • Informatyka gospodarcza
  • Gospodarka cyfrowa

Zapraszamy do współpracy!

Kontakty do osób, które udzielą szczegółowych informacji w poszczególnych obszarach:

 

Prace dyplomowe Olga Sobolewska
Praktyk studenckie Michael Jaksa
Wykłady Agata Lamparska
Doktoraty eksternistyczne

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Anna Kosieradzka

Współpraca instytucjonalna Eryk Głodziński